Szkoła Podstawowa im. Ppłka W. Kowalskiego w Gołańczy

 ul.Klasztorna 3

62-130 Gołańcz

 

Adres

 ul.Klasztorna 3


62-130 Gołańcz


 


Kontakt

62-130 Gołańcz, ul. Klasztorna 3

tel.67 26 15 027, fax 67 26 83 183

e-mail: gimgolancz@szkola.wp.pl

 

 

Edycja 2014

KATEGORIA ABSOLWENT

 

LAUREAT

Radosław Winiecki

 

Uzyskał średnie ocen końcowych :

- w klasie IV - 5,18 oraz wzorowe zachowanie

- w klasie V - 5,18 oraz wzorowe zachowanie

- w klasie VI - 5,36 oraz wzorowe zachowanie

Uzyskał najwyższy w szkole wynik na sprawdzianu szóstoklasisty.

W klasie IV był laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2012”

W klasie V był finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

W klasie VI został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego oraz Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2014”. Zajął I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym oraz III miejsce w konkursie „Po złote pióro”.

WRĘCZAJĄCY

 

mgr inż. Andrzej Niedbalski

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Gołańczy z 1979r.

Ukończył Politechnikę Poznańską na Wydziale Elektrycznym na kierunku elektrotechnika oraz Wielkopolską Szkołę Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Odbył kurs „Budżetowanie w przedsiębiorstwie – controlling” w centrum Kształcenia Liderów. Od czterech lat prowadzi własną działalność gospodarczą.

KATEGORIA UCZEŃ

 

LAUREAT

 

Wiktoria Piechocka

 

Uzyskała najwyższy przyrost średniej ocen końcoworocznych i bardzo dobrą ocenę z zachowania. Brała udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym. Podejmowała dodatkowe zadania na rzecz klasy.

 

WRĘCZAJĄCY

 

mgr inż. Tomasz Torz

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Gołańczy z 2000 r.

W 2010 r. ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Budownictwo. Obecnie  pracuje  w Firmie VIA POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu. Jest kierownikiem projektu budowy ekranów akustycznych. Nieustannie doskonali swoje umiejętności na różnorodnych kursach i szkoleniach.

KATEGORIA KOLEGA

 

LAUREAT

 

Weronika Majchrzak

 

Od dwóch lat systematycznie udziela pomocy koleżeńskiej uczniom swojej klasy zarówno w szkole, jak i poza nią. Jest członkiem chóru szkolnego „Gama”. Aktywnie włączała się w akcje ekologiczne. Pomagała przy organizacji imprez szkolnych i klasowych. Podejmowała liczne działania na rzecz wzbogacenia wystroju sali 21 .

WRĘCZAJĄCY

 

ks. Paweł Bucki

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Gołańczy z 2000 r.

Ukończył Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2013 r. w Katedrze Gnieźnieńskiej. Od 2013 r. jest wikariuszem i kapelanem dwóch szpitali do pełnienia pomocy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem św. Floriana w Chodzieży.

KATEGORIA RODZIC

 

LAUREAT

Arleta i Robert Zielińscy

 

Od 16 lat wspierają organizację Memoriału Piłki Ręcznej chłopców im. Krzysztofa Kaźmierczaka, fundują nagrody rzeczowe dla uczestników Turnieju. Systematycznie udzielają Szkole pomocy rzeczowej  i włączają się w organizację imprez klasowych i szkolnych.

WRĘCZAJĄCY

 

mgr inż.Bogusław Nykiel

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Gołańczy z 1992 r.

Ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Budownictwo o specjalizacji drogi lądowe i lotniska. Pracował w firmie Colas Sp. z o.o. obecnie w Firmie Clug. Jest kierownikiem budowy obwodnicy Swarzędza oraz przebudowy ronda Kaponiera w Poznaniu. Hobby – turystyka.

KATEGORIA MECENAS SZKOŁY

 

Miejsko- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Komisja wspiera działalność szkoły poprzez dotowanie różnych akcji szkolnych: „Otwarta szkoła”, „Festyn rodzinny”, „Aktywny Mały Uniwersytet Latający”. Finansuje szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, organizowane dla rodziców i nauczycieli. Nieodpłatnie przekazuje materiały dydaktyczne wspomagające proces edukacyjny uczniów. Nagrodę odebrała przewodnicząca Komisji Eugenia Białożyńska.

 

WRĘCZAJĄCY

 

Szkolna Rada Rodziców

 

Nagrodę wręczyła przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców Alicja Zmudzińska.