Szkoła Podstawowa im. Ppłka W. Kowalskiego w Gołańczy

 ul.Klasztorna 3

62-130 Gołańcz

 

Adres

 ul.Klasztorna 3


62-130 Gołańcz


 


Kontakt

62-130 Gołańcz, ul. Klasztorna 3

tel.67 26 15 027, fax 67 26 83 183

e-mail: gimgolancz@szkola.wp.pl

 

 

Edycja 2016


KATEGORIA ABSOLWENT


Dawid Borakiewicz


Uzyskał średnie ocen końcowych :

- w kl. IV  5,00 oraz wzorowe zachowanie

- w kl. V 5,09 oraz wzorowe zachowanie

- w kl. VI 5,45 oraz wzorowe zachowanie

Uzyskał bardzo wysoki  wynik na sprawdzianie szóstoklasisty. W latach szkolnych 2014/2015 oraz 2015/2016 brał udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. W 2016 roku otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2016”. Przez trzy lata uczestniczył w Lidze Matematycznej, kwalifikując się do finałów. Dwa razy brał udział w finale rejonowym Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Wraz z drużyną zajął III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej. Bardzo dobrze wywiązywał się z funkcji przewodniczącego klasy. Chętnie pomagał innym uczniom w nauce.Fundator nagrody


Andrzej Połczyński


Absolwent Szkoły Podstawowej w Gołańczy. Wieloletni dyrektor GOK w Gołańczy, inicjator oryginalnych przedsięwzięć kulturalnych na terenie gminy Gołańcz między innymi koncertu  „Gorąca Poezja”, „Kasztelanka”. W 2015 r. został laureatem Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęcć” za wkład w rozwój i promocję regionu oraz budowanie  pozytywnego – gospodarczego, społecznego i kulturalnego wizerunku Ziemi Wągrowieckiej.KATEGORIA UCZEŃ


Nikola Ślężak


Uzyskała najwyższy przyrost średniej ocen rocznych i wzorową ocenę z zachowania. Uczęszczała na zajęcia  Szkolnego Koła Sportowego, wraz z drużyną zajęła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej. Jest uczennicą o wysokiej kulturze. Podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły. Angażuje się w pomoc koleżankom i kolegom w trudnych sytuacjach.Fundator nagrody


Krzysztof Prokop


Absolwent  Szkoły Podstawowej w Gołańczy. Ukończył Politechnikę Poznańską Wydział Maszyn Roboczych i Transport na kierunku Transport w specjalności ekologia transportu.

Uzyskał Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy. Interesuje się filmem, motoryzacją. Reprezentant Zamku Gołańcz w Wągrowieckiej Lidze Piłki Siatkowej oraz Gminnej Lidze Piłki Siatkowej w Rogoźnie.KATEGORIA KOLEGA


Marianna Plewa


Systematycznie wspierała uczniów w ramach pomocy koleżeńskiej. Pomagała w organizacji Memoriału im. Krzysztofa Kaźmierczaka oraz wigilii klasowej. Brała udział w przedstawieniu pt. „Czerwony Kapturek”. Brała udział w Ogólnopolskim Turnieju piłki ręcznej klas IV oraz w konkursie z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Aktywnie uczestniczyła  w akcjach charytatywnych –zbiórka nakrętek, zbiórka słodyczy na upominki dla dzieci niepełnosprawnych. Zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, przestrzega zasad bezpieczeństwa, szanuje godność osobistą własną i innych osób. Jej postawa nacechowana jest życzliwością.Fundator nagrody


Tomasz Kranc


Absolwent Szkoły Podstawowej w Gołańczy. Absolwent Technikum Rolniczego im. Karola Libelta w Gołańczy. W 2001 r. ukończył studia na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, na kierunku zootechnicznym. Od 2005 r. pełni funkcję prezesa Kółka Rolniczego w Gołańczy. Od najmłodszych lat pasjonuje się rolnictwem i techniką rolniczą oraz jej historią.KATEGORIA RODZIC


Przemysław Ślipko


Od roku rzetelnie pełni funkcję przewodniczącego Szkolnej Rady Rodziców. Jest inicjatorem wielu działań na rzecz szkoły. Zapewnia oprawę muzyczną na imprezach szkolnych.Fundator nagrody


Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Gołańczy.KATEGORIA MECENAS SZKOŁY


Ochotnicza Straż Pożarna w Gołańczy


Od wielu lat systematycznie wspiera działalność szkoły. Pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa w trakcie imprez szkolnych. Organizuje zajęcia i pokazy ratownictwa  dla uczniów i rodziców.Fundator nagrody


Szkolna Rada Rodziców