Szkoła Podstawowa im. Ppłka W. Kowalskiego w Gołańczy

 ul.Klasztorna 3

62-130 Gołańcz

 

Adres

 ul.Klasztorna 3


62-130 Gołańcz


 


Kontakt

62-130 Gołańcz, ul. Klasztorna 3

tel.67 26 15 027, fax 67 26 83 183

e-mail: gimgolancz@szkola.wp.pl

 

 

Edycja 2011

Laureat Nagrody Wawrzynka w kategorii ABSOLWENT

 

Joanna Romel

 

Uzyskała średnie ocen końcowych :

  • w klasie IV- 4,9 i wzorowe zachowanie
  • w klasie  V-  5,1 i wzorowe zachowanie
  • w klasie VI- 5,27 i wzorowe zachowanie

Uzyskała najwyższy w szkole wynik sprawdzianu. Co roku brała udział w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur".

 Brała udział w etapach rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno- Przyrodniczego i Humanistycznego

 Reprezentowała szkołę w licznych konkursach na szczeblu gminy i powiatu.

 

 

Wręczający Nagrodę Wawrzynka w kategorii ABSOLWENT

Ppłk.  inż. Jarosław Muszyński

 

 Absolwent Szkoły Podstawowej z roku 1979. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu,

Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych, Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów w Wyższej Szkole Oficerskiej, Akademię Obrony Narodowej. Aktualnie Dowódca Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Interesuje się turystyką górską, dobra książką, historią wojen i modelarstwem.

 

 

Laureat Nagrody Wawrzynka w kategorii UCZEŃ

Klaudia Tyborska

 

Uzyskała największy przyrost średniej ocen końcowo-rocznych i wzorowe zachowanie. Należała do licznych kół zainteresowań.

Organizowała pomoc koleżeńską

 

 

 

 

Wręczający Nagrodę Wawrzynka w kategorii UCZEŃ

Mecenas Justyn Czajkowski

 

 Absolwent szkoły podstawowej z roku 1989. Ukończył Liceum PAX im. Bolesława Piaseckiego w Warszawie,

Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Aplikacje Radcy Prawnego również na Uniwersytecie Warszawskim.

Aktualnie jest prokurentem Międzynarodowej firmy G4 oraz prowadzi prywatną kancelarię prawniczą. Interesuje się książkami, paintballem i pływaniem.

 

 

 

 Laureat Nagrody Wawrzynka w kategorii KOLEGA

Agata Ziewiec

 

Systematycznie udzielała pomocy w nauce. Organizowała imprezy i uroczystości klasowe. Prowadziła kronikę klasową i systematycznie dbała o czystość klasy.

 

 

 

Wręczający Nagrodę Wawrzynka w kategorii KOLEGA

Brygadier inż.Eugeniusz Beker

 

Absolwent Szkoły Podstawowej z roku 1973.

Ukończył Technikum Rolnicze w Gołańczy, Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu.

Studia Wyższe odbył w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera Pożarnictwa i stopień młodszego kapitana. Aktualnie inspektor ochrony przeciwpożarowej oddziałów gospodarczych czterech jednostek wojskowych.

Ukończył także podyplomowe Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Bydgoskim.

Warto dodać, że posiada on najwyższy stopień pożarnictwa z pośród wszystkich strażaków pochodzących z ziemi gołanieckiej.

 

 

Laureat Nagrody Wawrzynka w kategorii RODZIC

 Alicja Zmudzińska

 

Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców. Organizatorka festynów sportowych, rodzinnej majówki i wszystkich uroczystości szkolnych. Zaangażowana w problemy szkoły i uczniów. Organizatorka imprez klasowych.

 

 

Wręczający Nagrodę Wawrzynka w kategorii RODZIC

Starosta Wągrowiecki mgr inż. Michał Piechocki

 

Absolwent Szkoły Podstawowej z roku 1969. Starosta Wągrowiecki. Ukończył Technikum Rolnicze w Gołańczy, Akademię Rolniczą w Poznaniu, Studia Podyplomowe w zakresie Szacowania Nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami w Unii Europejskiej. Interesuje się szachami, podróżami, piłką nożną i majsterkowaniem

 

 

Laureat Nagrody Wawrzynka w kategorii MECENAS SZKOŁY

 Marian Wekwert

Ceniony na rynku rzemieślnik. Wieloletni nauczyciel zawodu. Wychowawca wielu pokoleń rzemieślników. Działacz Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu. Wieloletni mecenas i przyjaciel szkoły, wspierający jej działalność w formie pomocy finansowej i rzeczowej.

Aktywny uczestnik procesu wychowawczego naszej placówki.

 

 

Wręczający Nagrodę Wawrzynka w kategorii MECENAS SZKOŁY

Elżbieta Kamińska

 

Absolwentka Szkoły Podstawowej z roku 1973. Dyrektor Banku Spółdzielczego w Gołańczy.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich i Wydział Zarządzania i Planowania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wspiera zawsze liczne projekty realizowane w naszej szkole. Interesuje się współczesną prozą, felietonistyką, podróżami i ogrodnictwem.