Szkoła Podstawowa im. Ppłka W. Kowalskiego w Gołańczy

 ul.Klasztorna 3

62-130 Gołańcz

 

Adres

 ul.Klasztorna 3


62-130 Gołańcz


 


Kontakt

62-130 Gołańcz, ul. Klasztorna 3

tel.67 26 15 027, fax 67 26 83 183

e-mail: gimgolancz@szkola.wp.pl

 

 

Edycja 2012

Laureat NAGRODY WAWRZYNKA w kategorii ABSOLWENT

 

KLAUDIA TYBORSKA

 

W klasie IV uzyskała średnią ocen 5,0, w klasie V -  5,36, a w klasie VI -  5,18.  Co roku otrzymywała wzorową ocenę z  zachowania.   Reprezentowała szkołę w licznych konkursach przedmiotowych i  zawodach sportowych, uzyskując wysokie lokaty.  Brała udział w etapach rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego, Przyrodniczego i Matematycznego. Uzyskała bardzo wysoki wynik sprawdzianu szóstoklasisty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Wręczający NAGRODĘ WAWRZYNKA w kategorii ABSOLWENT

 

dr TOMASZ HANĆ

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Gołańczy z 1994 roku. Ukończył Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie uzyskał tytuł magistra psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej. W 2008 roku obronił rozprawę doktorską. Obecnie jest członkiem zespołu psychoterapeutów Centrum Rozwoju i Terapii Cogito w Poznaniu. Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną Laboratorium Diagnozy i Terapii Psychologicznej COGNI.  Nadal pozostaje pracownikiem naukowo - dydaktycznym na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się biologicznymi i psychologicznymi aspektami rozwoju zachowań i zaburzeń psychicznych człowieka, muzyką heavy i thrash metalową.              

 

Laureat NAGRODY WAWRZYNKA w kategorii UCZEŃ

PIOTR CZAJKOWSKI

 

Uzyskał największy przyrost średniej ocen końcoworocznych. Systematycznie i aktywnie uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych. Samodzielnie poszukiwał informacji i podejmował różne dodatkowe działania na rzecz własnego rozwoju.                                                                                                                                                                         


 

Wręczający NAGRODĘ WAWRZYNKA w kategorii UCZEŃ

 

mgr  PIOTR PIOTROWSKI

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Gołańczy z   1990 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Obecnie dyrektor Europejskiego centrum odnawiania i sprzedaży Wózków Widłowych STILL. Interesuje się historią, a przede wszystkim II wojną światową, muzyką lat 80-90. Lubi podróże po Europie-wyprawy 4x4 (wyprawy samochodowe poza przetartymi szlakami).


 

Laureat NAGRODY WAWRZYNKA w kategorii KOLEGA

 

WERONIKA KRAJEWICZ

 

Przez trzy lata systematycznie udzielała pomocy w nauce koleżankom i kolegom z klasy. Brała udział w licznych konkursach. Często udzielała pomocy w rozwiązywaniu zadań domowych. Przygotowywała uroczystości klasowe. Zawsze wykazywała wrażliwość na potrzeby innych i chęć niesienia bezinteresownej pomocy.

Wręczający NAGRODĘ WAWRZYNKA w kategorii KOLEGA

 

mgr DOROTA NALEWALSKA

 

Absolwentka Szkoły Podstawowej w Gołańczy z 1994 roku. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu w Pile oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracuje jako główna księgowa między innymi Zespołu Szkół w Gołańczy. Interesuje się literaturą,  filmem i sportem.

Laureat NAGRODY WAWRZYNKA w kategorii RODZIC

 

TOMASZ PIWOWARCZYK

 

Jako rodzic uczennicy klasy pierwszej aktywnie  zaangażował się w działania na rzecz szkoły. Nieodpłatnie wykonał malowanie Sali lekcyjnej oraz odnowił stoliki i krzesła.                  

                                                      

Wręczający NAGRODĘ WAWRZYNKA w kategorii RODZIC

 

mgr PRZEMYSŁAW ZIĘTARA

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Gołanczy z 1989 roku. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny. Lider biznesu z   Międzynarodowym doświadczeniem  zarządzaniu organizacjami usług wspólnych. Kieruje międzynarodowymi zespołami projektowymi. Przygotowuje strategie  wdrażania standardów korporacyjnych w różnych krajach. Obecnie jest Dyrektor SSC – Polska. Interesuje się pływaniem, piłką nożną oraz kinem.                   

  

Laureat NAGRODY WAWRZYNKA  w kategorii MECENAS SZKOŁY

 

FIRMA PIAST

 

Od wielu lat systematycznie wspiera działalność szkoły. Poprzez wsparcie Finansowe przyczynia się do udoskonalenia bazy dydaktycznej szkoły. Co roku Firma „Piast” włącza się w doposażenie sal w ramach konkursu na urządzenie klasopracowni.                                                                       

                                                                                                                                                                       

Wręczający NAGRODĘ WAWRZYNKA  w kategorii MECENAS SZKOŁY

 

MARIUSZ ŚRAMSKI

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Gołańczy. Technik budownictwa z licznymi uprawnieniami realizacyjnymi i w zakresie nadzoru budowlanego. Przedsiębiorca - prowadzi własną firmę, świadczy usługi w  zakresie wszelkich branż budowlanych, projektowych i nadzorczych. Specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym. Do pracy w budownictwie wykształcił 25 uczniów. Hobby – dobra książka, partnerstwo międzynarodowe i turystyka