Szkoła Podstawowa im. Ppłka W. Kowalskiego w Gołańczy

 ul.Klasztorna 3

62-130 Gołańcz

 

Adres

 ul.Klasztorna 3


62-130 Gołańcz


 


Kontakt

62-130 Gołańcz, ul. Klasztorna 3

tel.67 26 15 027, fax 67 26 83 183

e-mail: gimgolancz@szkola.wp.pl

 

 

Edycja 2013

KATEGORIA ABSOLWENT

 LAUREAT  Weronika Kruszka


Uzyskała średnią ocen końcoworocznych w klasie IV – 5,18 i zachowanie wzorowe, w klasie V – 5,1

i zachowanie bardzo dobre, w klasie VI – 5,18 i zachowanie wzorowe.

W klasie IV i V brała udział w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce. Dwukrotnie zdobyła II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym. W klasie VI brała udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego. Uzyskała najwyższy w szkole wynik sprawdzianu szóstoklasisty.

 

WRĘCZAJACY mgr Michał Zieliński

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Gołańczy z 1999 roku.

Uzyskał tytuł magistra matematyki ze specjalnością Matematyka Finansowa i Aktuarialna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent Podyplomowego Studium Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z zakresu Inwestycji Kapitałowych. Odbył kurs przygotowujący kandydatów na członków rad nadzorczych w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zasiada w radach nadzorczych, współpracuje i doradza zarządom wielu spółek. Od kilku lat pracuje dla Domu Maklerskiego PEKAO S.

 

 

KATEGORIA UCZEŃ


 

LAUREAT Patryk Zadroga

Uzyskał najwyższy w szkole przyrost średniej ocen końcoworocznych i bardzo dobrą ocenę z zachowania. Umiejętnie łączył naukę z rozwijaniem talentu sportowego. Reprezentował szkołę w zawodach odnosząc sukcesy na szczeblu powiatu. Trenuje piłkę nożną w klubie Nielba Wągrowiec. Często podejmował zadania dodatkowe na rzecz klasy.


 

WRĘCZAJĄCY mgr Lidia Chmielewska

Absolwentka Szkoły Podstawowej w Gołańczy z roku 1996.

W 2005 roku uzyskała tytuł magistra fizyki w zakresie akustyki na Uniwerystecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Już w trakcie studiów odbywała liczne praktyki zawodowe, dzięki którym doskonaliła swoje umiejętności. Ukończyła kurs języka migowego. Ustawicznie kształci się w zakresie audiologii. Od 2006 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Prowadzi własną działalność w branży aparatów słuchowych. Firma współpracuje ze Światowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.


 

KATEGORIA KOLEGA

LAUREAT Jagoda Kryskowiak

Zainicjowała pomoc koleżeńską w klasie V b. Aktywnie uczestniczyła w pracy grupy udzielającej pomocy w nauce. Pomagała w organizowaniu akcji charytatywnych na terenie szkoły. Aktywnie włączała się w akcje ekologiczne. Pomagała przy organizacji imprez szkolnych i klasowych. Aktywnie uczestniczyła w realizacji projektu „Śladami Patrona”. Podejmowała działania na rzecz wzbogacenia wystroju sali 21.


 

WRĘCZAJĄCY mgr Kamil Kalka

Absolwent Szkoły podstawowej w Gołańczy z 1997 roku.

W 2008 roku uzyskał tytuł magistra w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Socjologia. Ukończył Studia Podyplomowe Menadżera Sportu i Zarządzania Placówkami Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Marketingu w Polskiej Korporacji Menadżerów Sportu oraz Wyższą Szkołę Fizjoterapii w Warszawie – Rehabilitacja Ruchowa. Szesnastokrotny medalista Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce. Srebrny medalista Drużynowych Mistrzostw Świata. Członek reprezentacji olimpijskiej. W latach 2010-2011 był trenerem przygotowania fizycznego w klubie sportowym Cork City (II m. w lidze irlandzkiej). Obecnie jest trenerem przygotowania fizycznego oraz fizjoterapeutą w klubie sportowym Siódemka Legionowo, który awansował do Orlen Ligi. Hobby to survival, wspinaczka górska, psy rasy siberian husky, maraton, boks tajski.

KATEGORIA RODZIC

LAUREAT Marzena Kossowska

Systematycznie udzielała pomocy w organizowaniu wszystkich imprez klasowych. Wspomagała wychowawcę w zapewnieniu opieki nad uczniami podczas uroczystości klasowych i szkolnych. Wspierała działania wychowawcze, udzielając pomocy rzeczowej. Pozostając w stałym kontakcie z wychowawcą, inicjowała działania na rzecz uczniów. Aktywnie działała w Szkolnej Radzie Rodziców.


 

WRĘCZAJĄCY ks. mgr Artur Janowicz

Absolwent Szkoły Podstawowej w Gołańczy z 1988 roku.

Uzyskał tytuł magistra teologii w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale teologicznym z zakresu Teologii Pastoralnej. W 1998 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w parafiach w Łobżenicy, Gnieźnie, Orzechowie. W 2012 roku otrzymał nominację proboszcza w Kołaczkowie k/ Wrześni. W 2012 roku został powołany w skład Kolegium Wizytatorów Nauki Religii Szkół i Przedszkoli. Interesuje się kulturą Francji, muzyką poważną. Lubi aktywnie wypoczywać.


 

KATEGORIA MECENAS SZKOŁY

LAUREAT Firma EDB RENEWABLES Polska

Firma wspiera działalność szkoły poprzez realizację projektów edukacyjnych dotyczących energii odnawialnej. Zakupiła pracownię językową i w znaczącym stopniu sfinansowała remont dziedzińca szkolnego. Ufundowała stypendia dla uczniów oraz upominki z okazji świąt dla dzieci z klas I – III.


 

WRĘCZAJĄCY SZKOLNA RADA RODZICÓW

W imieniu fundatora nagrodę wręczyła przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców  Alicja Zmudzińska