Szkoła Podstawowa im. Ppłka W. Kowalskiego w Gołańczy

 ul.Klasztorna 3

62-130 Gołańcz

 

Adres

 ul.Klasztorna 3


62-130 Gołańcz


 


Kontakt

62-130 Gołańcz, ul. Klasztorna 3

tel.67 26 15 027, fax 67 26 83 183

e-mail: gimgolancz@szkola.wp.pl

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

                                                                          

                                                                    

                                                                                                       książka

Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018

 

Rodzice kupują tylko podręczniki do oddziału przedszkolnego .

 

Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas I – VII oraz II i III będą wydawane w drugiej połowie sierpnia.

 

Informacje o terminie będą zamieszczone na stronie internetowej  i na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Rodzaj zajęć

Tytuł, autor

Wydawnictwo

Roczne przygotowanie przedszkolne

„Tropiciele. Sześciolatek”

B. Gawrońska, E. Raczek

WSiP S.A.

 

 

Klasy I

Rodzaj zajęć

Tytuł, autor

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Część 1 - 4.  K. Preibisz-Wala, E. Schumacher, I. Zarzycka, J. Hanisz         

WSiP S.A.

Szkolni przyjaciele. Matematyka. Podręcznik. Część 1 – 2

K. Preibisz-Wala, E. Schumacher, I. Zarzycka, J. Hanisz

Religia

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” 

ks. J. Szpet, D. Jackowiak 

Św. Wojciech Poznań

Język angielski

“Bugs Team 1”  C. Read, A. Soberon

Macmillan Polska Sp. z o.o.       

 

 

 

 

 

Klasy II

Rodzaj zajęć

Tytuł, autor

Wydawnictwo

Edukacja wczesno-szkolna

„Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej”

 M. Lorek, M. Zatorska

wyd. MEN

„Nasza szkoła. Matematyka”

 A. Ludwa

Religia

„Kochamy Pana Jezusa”

ks. J. Szpet, D. Jackowiak  

Św. Wojciech Poznań

Język angielski

„Bugs World 2”  Podręcznik dla szkoły podstawowej

C. Read, A. Soberon, M.Kondoro 

Macmillan Polska Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Klasy III

Rodzaj zajęć

Tytuł, autor

Wydawnictwo

Edukacja wczesno-szkolna

„Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej”

 M. Lorek, M. Zatorska

wyd. MEN

„Nasza szkoła. Matematyka”

A. Ludwa

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Św. Wojciech Poznań

Język angielski

„Bugs World 3”  Podręcznik dla szkoły podstawowej

C. Read, A. Soberon, M.Kondoro 

Macmillan Polska Sp. z o.o.

 

                                                                

Klasy IV

Zajęcia edukacyjne

Tytuł, autor

Wydawnictwo

Język polski

Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 

H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

WSiP S.A.

Historia

 Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4        

W. Kalwat, M. Lis

WSiP S.A.

Muzyka

 Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4       

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik

WSiP S.A.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4        

S. K. Stopczyk, B. Neubart

WSiP S.A.

Język angielski

Steps Plus dla klasy IV  S. Wheeldon, T. Falla, P.  A.  Davies, P. Shipton              

Oxford University Press  Polska  Sp. z o.o.

Matematyka

Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4               

B. Dubiecka-Kruk, P. Piskorski, A.Gleirscher, E. Malicka, E. Pytlak

WSiP S.A.

Przyroda

Przyroda. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4       

E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson

WSiP S.A.

Informatyka

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski

WSiP S.A.

Technika

------------------------------------------------

 

Religia

„Jestem chrześcijaninem”

ks. J. Szpet, D. Jackowiak 

Św. Wojciech Poznań

 

 

Klasy V

Zajęcia edukacyjne

Tytuł, autor

Wydawnictwo

Język polski

„Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego. Szkoła podstawowa. Klasa 5”

H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

WSiP S.A.

Historia i społeczeństwo

„Klucz do historii” podręcznik klasa 5 M. Lis

  

WSiP S.A.

Muzyka

 „Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5” U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik

WSiP S.A.

Plastyka

„Plastyka. Podręcznik do dla klasy 5 szkoły podstawowej” S. Stopczyk, B. Neubart

WSiP S.A.

Język angielski

“Steps Forward 2”S. Wheeldon, P. A. Davies, T. Falla, P. Shipton

Oxford University Press

Matematyka

Matematyka z pomysłem. Podręcznik. Klasa 5. Część 1-2 B. Dubiecka-Kruk, P. Piskorski, E. Pytlak, A. Gleirscher, E. Malicka

WSiP S.A.

Przyroda

„Przyrodo, witaj!” podręcznik dla klasy 5,

WSiP S.A.

Zajęcia komputerowe

„Lekcje z komputerem. Zajęcia komputerowe. Klasa 5” W. Jochemczyk, I. Kranas-Krajewska, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski

WSiP S.A.

Zajęcia techniczne

„Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6”

E. Bubak, E. Królicka, M. Duda

WSiP S.A.

Religia

„Wierzę w Boga” podręcznik ks. J. Szpet, D. Jackowiak 

Św. Wojciech Poznań

 

Klasy VI

Zajęcia edukacyjne

Tytuł, autor

Wydawnictwo

Język polski

„Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego. Szkoła podstawowa. Klasa 6”

H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

WSiP S.A.

Historia i społeczeństwo

„Klucz do historii”. Podręcznik klasa 6 W. Kalwat, M. Lis

  

WSiP S.A.

Muzyka

 „Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6” U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik

WSiP S.A.

Plastyka

„Plastyka. Podręcznik do dla klasy 6  szkoły podstawowej” S. Stopczyk, B. Neubart

WSiP S.A.

Język angielski

“Steps Forward 3” S. Wheeldon, P. A. Davies, T. Falla, P. Shipton

Oxford University Press

Matematyka

Matematyka z pomysłem. Podręcznik. Klasa 6. Część 1-2 B. Dubiecka-Kruk, P. Piskorski, E. Pytlak, A. Gleirscher, E. Malicka

WSiP S.A.

Przyroda

„Przyrodo, witaj!” podręcznik dla klasy 6,

WSiP S.A.

Zajęcia komputerowe

„Lekcje z komputerem. Zajęcia komputerowe. Klasa 6” W. Jochemczyk, I. Kranas-Krajewska, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski

WSiP S.A.

Zajęcia techniczne

„Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6”

E. Bubak, E. Królicka, M. Duda

WSiP S.A.

Religia

„Wierzę w Kościół”

ks. J. Szpet, D. Jackowiak 

Św. Wojciech Poznań

 

Klasy VII

Zajęcia edukacyjne

Tytuł, autor

Wydawnictwo

Język polski

Bliżej słowa. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 

E.  Horwath, G. Kiełb

WSiP S.A.

Historia

Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7         

I. Kąkolewski, K.  Kowalewski, A.  Plumińska-Mieloch

WSiP S.A.

Muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7        

K.  Jakóbczak-Drążek, A.  Sołtysik, W. Sołtysik 

WSiP S.A.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7        

S. K. Stopczyk, Ba. Neubart, J. Chołaścińska

WSiP S.A.

Język angielski

New Voices. Klasa 7     

K.  i  S. Bilsborough

Macmillan Polska Sp. z o.o.

Język niemiecki

Aktion Deutsch. Język niemiecki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7

P. Gębal, L. Biedroń

WSiP S.A.

Matematyka

Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7               

A.  Makowski, T.  Masłowski, A.  Toruńska

WSiP S.A.

Biologia

Biologia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7        

E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta, A.  Michalik, E. Pyłka-Gutowska

WSiP S.A.

Geografia

Geografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7     

A. Głowacz, A. Lechowicz, M.j Lechowicz, P. Stankiewicz           

WSiP S.A.

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej              

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Nowa Era Spółka z o.o.

Chemia

Ciekawa chemia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7       

H. Gulińska, J. Smolińska

WSiP S.A.

Informatyka

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7

W.  Jochemczyk, I.  Krajewska-Kranas, W. Kranas, M. Wyczółkowski

WSiP S.A.

Technika

--------------------------------------------------

 

Religia

Spotkanie ze Słowem

ks. J. Szpet, D. Jackowiak 

Św. Wojciech Poznań